ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΤΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, ΛΟΓΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ.

Το αμφιθέατρο του Ολυμπιακού μουσείου

Back to top