ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Ολυμπιακό Μουσείο - Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Μουσεία συνδέοντας πολιτισμούς, συνδέοντας ανθρώπους / Museums Connecting Cultures Connecting People» με ακρωνύμιο «CONNECT», που εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG IPA CBC Programme Greece - The former Yugoslav Republic of Macedonia  2014 - 2020», απηύθυνε την υπ’αρ.πρωτ. 230/Φ.3.1./1-11-2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υπευθύνου Προγράμματος (Project Manager), η οποία αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του Μουσείου από τις 1/11/2018 έως τις 12/11/2018. Στην Πρόσκληση ανταποκρίθηκε ένας ενδιαφερόμενος, ο φάκελος του οποίου αξιολογήθηκε βάσει των αξιολογικών και αντικειμενικών τεθέντων προσόντων – κριτηρίων, όπως αυτά καθορίστηκαν στην προαναφερθείσα Προκήρυξη και έκριναν ότι καλύπτονται τόσο τα απαιτούμενα όσο και συνεκτιμώμενα / επιθυμητά προσόντα. Κατόπιν αυτών, το Ολυμπιακό Μουσείο θα συνάψει Σύμβαση Έργου με τον ενδιαφερόμενο προκειμένου για την ορθή υλοποίηση του εν λόγω Έργου.

Read more...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (PROJECT MANAGER)

Το Ολυμπιακό Μουσείο-Protergia, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Μουσεία συνδέοντας πολιτισμούς συνδέοντας ανθρώπους / Museums Connecting Cultures Connecting People» με ακρωνύμιο «CONNECT», του προγράμματος INTERREG IPA CBC GREECE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA 2014 – 2020, που συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των συμμετεχουσών χωρών, προτίθεται να απασχολήσει  έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στην ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

Θεσσαλονίκη 1/11/2018

Read more...

“FAMILY RUN+FUN” ΚΑΙ “FAMILY OLYMPICS”

ΑΓΑΠΗΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΜΑΣ ΟΜΑΔΑΣ, ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΘΟΥΣΙΩΔΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΟΥ ΣΤΟ 1Ο «FAMILY OLYMPICS» ... «FAMILY RUN+FUN»

ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ, ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ!

 ΤΟ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018, ΣΤΑ ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΤΩΝ 10ΕΤΩΝ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΜΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ, ΧΑΡΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΕΣΑΣ, ΔΥΟ ΝΕΟΙ  ΘΕΣΜΟΙ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ!

 FAMILY OLYMPICS..RUN+FUN” 

“OLYMPIC DAY RUN” 

 ΓΙΑΤΙ Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΧΑΡΑ, ΕΙΝΑΙ ΥΓΕΙΑ, ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ! 

ΠΑΜΕ ΜΑΖΙ! ΠΑΜΕ ΔΥΝΑΤΑ! ΠΑΜΕ ΨΗΛΑ!

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

http://t4swebclient.azurewebsites.net/Report/TotalRankForRace

http://familyrungreece.gr/index.php/family-run/photos-media-gallery

http://timing4s.com/resultsEN/event433634385EN/event433634385-433634402EN/

Read more...
Subscribe to this RSS feed

Το αμφιθέατρο του Ολυμπιακού μουσείου

Back to top