Διοικητικό Συμβούλιο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ.

ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, Πρόεδρος Δ.Σ.

ΜΑΚΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Α’ Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Β’ Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

ΟΥΔΑΤΖΗ ΚΥΡΙΑΚΗ, Εντεταλμένη Σύμβουλος

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Γραμματέας

ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΕΡΒΕΛΙΔΗΣ, Ταμίας Δ.Σ. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Μέλος

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ, Μέλος 

ΚΟΚΟΡΟΤΣΙΚΟΣ ΠΑΡΙΣ, Μέλος

ΜΥΛΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Μέλος

ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, Μέλος 

ΜΑΝΑΒΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Μέλος

ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ, Μέλος  

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ.

ΔΗΜΑΡΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Α' Αναπληρωματικό Μέλος 

ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Β' Αναπληρωματικό Μέλος 

EX OFFICIO ΜΕΛΗ Δ.Σ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Ο.Ε.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π.Θ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΕΦΑΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σ.Ε.Ο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Σ.Ο.Α.

ΑΡΙΣΤΙΝΔΗΝ ΜΕΛΗ Δ.Σ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΤΟΥΛΙΔΟΥ

ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΚΟΥΒΕΛΟΣ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΩΗ
 

Το αμφιθέατρο του Ολυμπιακού μουσείου