Διοικητικό Συμβούλιο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ.

ΜΑΚΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Πρόεδρος Δ.Σ.
ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, Α’ Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
ΔΗΜΑΣ ΠΥΡΡΟΣ, Β’ Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Εντεταλμένος Σύμβουλος
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Γραμματέας
ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ, Ταμίας Δ.Σ.
ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΑΛΕΞΗΣ, Μέλος
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ, Μέλος
ΔΗΜΑΡΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Μέλος
ΔΟΝΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, Μέλος
ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, Μέλος
ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Μέλος
ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ, Μέλος  

EX OFFICIO ΜΕΛΗ Δ.Σ.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

ΑΡΙΣΤΙΝΔΗΝ ΜΕΛΗ Δ.Σ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΤΟΥΛΙΔΟΥ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ.

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΚΡΑΝΤΩΝΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΖΩΗ
 

Το αμφιθέατρο του Ολυμπιακού μουσείου

Back to top