Χορηγοί

ΧΟΡΗΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Μεγάλος Χορηγός

Χορηγός

Αποκλειστικός Χορηγός

Εκπαιδευτικού Προγράμματος 

"Υγιεινή Διατροφή"

Χορηγοί Φιλοξενίας
 

Χορηγοί Επικοινωνίας

Χορηγοί Εκπαιδευτικών Δράσεων

Υποστηρικτές / Εθελοντές

Παλαιότερες Χορηγικές Συνεργασίες

Στο Ολυμπιακό Μουσείο Φιλοξενούνται

Το αμφιθέατρο του Ολυμπιακού μουσείου

Back to top