«ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ – ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ - Ολυμπισμός και Αξίες: Διαθεματικές Προσεγγίσεις»

«ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ – ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ»

Το Ολυμπιακό Μουσείο σας καλεί στην Επιμορφωτική Ημερίδα- Βιωματικό Σεμινάριο, με τίτλο: «Ολυμπισμός και Αξίες: Διαθεματικές Προσεγγίσεις», που διοργανώνεται σε συνεργασία με το Γραφείο Αγωγής Υγείας Α'βάθμιας Εκπαίδευσης, το Γραφείο Αγωγής Υγείας Β'βάθμιας Εκπαίδευσης, το Γραφείο Πολιτιστικών Θεμάτων Α'βάθμιας Εκπαίδευσης  και το Γραφείο Πολιτιστικών Θεμάτων Β´βάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης, την Δευτέρα 16 Οκτωβρίου, ώρα 16:30, με σκοπό την ανάδειξη της παιδαγωγικής διάστασης των Ολυμπιακών Αξιών στην εκπαίδευση. Η ημερίδα πραγματοποιείται στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής αποστολής του Ολυμπιακού Μουσείου για τη διάχυση του Ολυμπιακού Ιδεώδους.
Στη διάρκεια της ημερίδας, θα γίνει παρουσίαση του καταλυτικής σημασίας ρόλου του Ολυμπισμού για τη σύγχρονη κοινωνία, ειδικά σε θέματα διαπαιδαγώγησης της νέας γενιάς, καθώς και επιμόρφωση σε πρακτικές προσέγγισης των Ολυμπιακών Αξιών, μέσα από τα μουσειακά αντικείμενα και τις τεχνικές της σύγχρονης μουσειοπαιδαγωγικής, του θεατρικού παιχνιδιού και των εικαστικών. Στη διάρκεια του σεμιναρίου, θα προσεγγιστούν οι Ολυμπιακές αξίες  διαθεματικά, φανερώνοντας την πολυσχιδή ταυτότητα του θεσμού των Ολυμπιακών αγώνων, τόσο υπό το πρίσμα της ιστορικής εξέλιξής τους, με αναφορές στο ιστορικο-κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο που τους ανέδειξε και διαμόρφωσε, όσο και σε άμεση σύνδεση με το παρόν και τις εμπειρίες των παιδιών και εφήβων, με στόχο την κατάκτηση μιας ολοκληρωμένης και υγιούς προσωπικότητας.
 
Στο πλαίσιο του σεμιναρίου θα συμμετέχουν με εισηγήσεις, έμπειροι μουσειοπαιδαγωγοί καθώς και μέλη της σχολικής και της ακαδημαικής κοινότητας. Η επιμόρφωση στις βιωματικές δραστηριότητες μουσειοπαιδαγωγικής, εικαστικών και θεατρικού παιχνιδιού, θα υλοποιηθεί από τους έμπειρους μουσειοπαιδαγωγούς του Τμήματος Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Ολυμπιακού Μουσείου, από τον κ. Γιάννη Θεοδώρου, Ειδικό Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Θεατρικό Εμψυχωτή και τον Δρ. Σταύρο Παναγιωτάκη, εικαστικό- εκπαιδευτικό.
 
Η ημερίδα θα αποτελέσει την αφετηρία για τον σχεδιασμό εκπαιδευτικών δράσεων και σχεδίων εργασίας, με μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας βαθμίδας, τα αποτελέσματα των οποίων θα παρουσιαστούν από το Ολυμπιακό Μουσείο.
Στους συμμετέχοντες θα δοθεί εκπαιδευτικό υλικό για την ανάπτυξη σχεδίων εργασίας και βεβαίωση συμμετοχής στην επιμορφωτική ημερίδα-σεμινάριο.
 
Οι εκπαιδευτικοί  που επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση μέχρι και την  Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2017 στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο https://docs.google.com/forms/d/16rJW4GJy9COkrCynoH_3hpnM2AQ0HeSmiSgi4_B-FA0/edit

Το αμφιθέατρο του Ολυμπιακού μουσείου

Back to top