ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (αρ. πρωτ. 187/Φ.3.1.) για την προμήθεια συστήματος Οθονών Οπτικής Απεικόνισης – Video Wall

Το Ολυμπιακό Μουσείο, με Α.Φ.Μ. 099796385, Δ.Ο.Υ. Στ’ Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, στη συμβολή των οδών Αγίου Δημητρίου και 3ης Σεπτεμβρίου, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο Δ.Σ. αυτού, κ. Νικόλαο Μακραντωνάκη, για τις ανάγκες του έργου: «“Museums Connecting Cultures Connecting People”/ Acronym “CONNECT”» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG IPA CBC Programme Greece - Republic of North Macedonia 2014 - 2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών, π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με σφραγισμένες έγγραφες προσφορές σε ευρώ.

 

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι προμήθεια συστήματος Οθονών Οπτικής Απεικόνισης – Video Wall στις εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού Μουσείου, στη διασταύρωση των οδών Αγίου Δημητρίου και 3ης Σεπτεμβρίου, στην Θεσσαλονίκη.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 11.350,00 €, πλέον ΦΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την προσφορά τους, με ευθύνη τους, είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή με ειδικά εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους είτε αποστέλλοντάς την στο Ολυμπιακό Μουσείο, Γραμματεία (Υπόψη: Επιτροπής Αξιολόγησης Των Αποτελεσμάτων Των Διαγωνισμών Και Των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης), στη διεύθυνση: Αγίου Δημητρίου & 3ης Σεπτεμβρίου, Τ.Κ. 54636, Θεσσαλονίκη, όπου θα παραλαμβάνεται με απόδειξη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής που είναι η 2/11/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 4μμ. Οι ειδικοί όροι συμμετοχής διαγωνισμού ορίζονται στην αναλυτική Διακήρυξη, η οποία διατίθεται και από την επίσημη ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.olympicmuseumthessaloniki.org

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν εγγράφως συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας από την κ. Κυριακή Ουδατζή μέχρι το αργότερο 6 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Το αμφιθέατρο του Ολυμπιακού μουσείου

Back to top