ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Το Ολυμπιακό Μουσείο – Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της γενικής υπηρεσίας ''Υπηρεσίες ανάπτυξης ψηφιακών εφαρμογών και τεχνικού συμβούλου υλοποίησης των δράσεων οργάνωσης διασυνοριακού δικτύου συνεργασίας μουσειακών χώρων, ενίσχυσης εμπειρίας επισκεπτών και αειφόρου διαχείρισης προορισμών στο πλαίσιο του έργου CONNECT», προϋπολογισμού 130.900,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Το αμφιθέατρο του Ολυμπιακού μουσείου

Back to top