Διοικητικό Συμβούλιο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ.

ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, Πρόεδρος Δ.Σ.

ΜΑΚΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Α’ Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Β’ Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

ΟΥΔΑΤΖΗ ΚΥΡΙΑΚΗ, Εντεταλμένη Σύμβουλος

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Γραμματέας

ΜΑΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Ταμίας Δ.Σ. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Μέλος

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ, Μέλος 

ΚΟΚΟΡΟΤΣΙΚΟΣ ΠΑΡΗΣ, Μέλος

ΜΥΛΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Μέλος

ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, Μέλος 

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Μέλος

ΒΑΡΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Μέλος  

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ.

ΔΗΜΑΡΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Α' Αναπληρωματικό Μέλος 

ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Β' Αναπληρωματικό Μέλος 

ΜΑΝΑΒΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Γ' Αναπληρωματικό Μέλος 

EX OFFICIO ΜΕΛΗ Δ.Σ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Ο.Ε.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π.Θ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΕΦΑΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σ.Ε.Ο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Σ.Ο.Α.

ΑΡΙΣΤΙΝΔΗΝ ΜΕΛΗ Δ.Σ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΤΟΥΛΙΔΟΥ

ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΚΟΥΒΕΛΟΣ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΩΗ
 

Το αμφιθέατρο του Ολυμπιακού μουσείου

Back to top