Θέση εργασίας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης προσφέρει μια (1) θέση εργασίας ειδικότητας “Νυχτοφύλακας – Βοηθητικό προσωπικό – Υπάλληλος Γενικών Καθηκόντων”, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου.

Η απασχόληση αφορά σε βραδινές κυρίως ώρες (καθημερινές και σαββατοκύριακα κατά περίπτωση).

Αντικείμενο

·           Φύλαξη των εγκαταστάσεων του Μουσείου

·           Ικανότητα στη διαχείριση κρίσεων

·           Διάθεση υποστήριξης της καθημερινής λειτουργίας του Μουσείου

·           Υποστήριξη των παράλληλων εκδηλώσεων του Μουσείου

 

Απαραίτητα Προσόντα

·           Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής, συναφούς ειδικότητας

·           Γνώση της Αγγλικής γλώσσας

·           Οργανωτική και επικοινωνιακή ικανότητα

·           Ευχέρεια στον προφορικό λόγο

·           Δυνατότητα συνεργασίας σε επίπεδο ομάδας

·           Ευελιξία, Προσαρμοστικότητα 

·           3ετής τουλάχιστον εμπειρία σε αντίστοιχη θέση φύλακα ή υπηρεσιών παροχής φύλαξης

 

Θα συνεκτιμηθούν τυχόν επιπλέον προσόντα, όπως τίτλος σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, δεύτερη ξένη γλώσσα, κ.α.

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν το βιογραφικό τους σημείωμα και δύο συστατικές επιστολές, ηλεκτρονικά,έως την Παρασκευή 28/10/2022, στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ή/και στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Με το πέρας της αξιολόγησης των βιογραφικών σημειωμάτων, θα διεξαχθεί προσωπική συνέντευξη με τους επιλεγέντες και στη συνέχεια εκπαιδευτικές συναντήσεις και σύντομη κατάρτιση, προκειμένου για την τελική επιλογή των συνεργατών.

Το αμφιθέατρο του Ολυμπιακού μουσείου