ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ “ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ”

Το Ολυμπιακό Μουσείο προσφέρει θέση εργασίας “Υπεύθυνου Διοίκησης”


Η απασχόληση αφορά σε πρωινές ώρες (καθημερινές και σαββατοκύριακα κατά περίπτωση).


Απαραίτητα Προσόντα

•    Πτυχίο Α.Ε.Ι. Διοίκησης Επιχειρήσεων ή συναφούς αντικειμένου
•    Οργανωτική και επικοινωνιακή ικανότητα
•    Ευχέρεια στον προφορικό και γραπτό λόγο
•    Ικανότητα εργασίας σε περιβάλλον με γρήγορους ρυθμούς και δυνατότητα διαχείρισης πολλαπλών θεμάτων
•    Δυνατότητα συνεργασίας σε επίπεδο ομάδας
•    Ευελιξία, Προσαρμοστικότητα, Μεθοδικότητα
•    Άριστη χρήση H/Y και προγραμμάτων MS Office (PowerPoint, Εxcel, Word, Outlook)
•    Γνώση επικαιροποίησης ιστοσελίδων Joomla και WordPress
•    Καλή γνώση αγγλικών
•    Τουλάχιστον 3ετή αποδεδειγμένη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση εργασίας


Λοιπές Προϋποθέσεις

•    Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες)
•    Θα συνεκτιμηθούν τυχόν επιπλέον προσόντα, όπως μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, δεύτερη ξένη γλώσσα, προϋπηρεσία σε μουσεία, κ.ά.
•    Ευελιξία ωραρίου όταν αυτό απαιτείται σύμφωνα με τις ανάγκες του Μουσείου
 
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, ηλεκτρονικά, μέχρι την Κυριακή 21 Ιουνίου, στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ή/και στα This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. και This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Με το πέρας της πρώτης αξιολόγησης των βιογραφικών σημειωμάτων, θα διεξαχθεί προσωπική συνέντευξη με τους επιλεγέντες και στη συνέχεια συναντήσεις και σύντομη κατάρτιση, προκειμένου για την τελική επιλογή του συνεργάτη.

Το αμφιθέατρο του Ολυμπιακού μουσείου

Back to top